Наказ «Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Лубенської територіальної громади у 2021 році»

- «спеціаліст вищої категорії» - 70 чол.

- «спеціаліст першої категорії »- 38 чол.

- «спеціаліст другої категорії »- 23 чол.

- «спеціаліст» - 3 чол.

- встановлено та підтверджено тарифні розряди – 29 чол.

22 керівника закладів освіти атестовано на відповідність займаній посаді.

Присвоєно (атестовано на відповідність раніше присвоєним) педагогічні звання:

- «учитель-методист» - 24 чол.

- « старший учитель» - 26 чол.

- «вихователь-методист» - 1 чол.

- «старший вихователь» - 1 чол.

Серед атестованих:

- учителів – 103

- керівних кадрів - 22

- бібліотекарів – 3

- керівників гуртків – 7

- практичних психологів – 3

- соціальних педагогів – 3

- вихователів ГПД – 3

- асистентів учителів - 3

- вихователів ЗДО - 28

- керівників музичних ЗДО – 7

- вихователів-методистів ЗДО – 1

- учителів-дефектологів – 1

- асистентів вихователя ЗДО – 1

53 атестованих педагогічних працівника викладають 2 і більше предметів.

Позачергову атестацію пройшли 10 чол.

Атестаційні матеріали 8 педпрацівників: Головань Т.І., Шуляк С.М. (ЗОШ №1), Слісаренко Н.М. (ЗОШ №3), Смаль Л. І., Любич-Роман О.М. (ЗЗСО №4), Кравчук В.І., Прозоровської О. Ф. (спеціалізована школа №6), Баранова О.А. (Лубенський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді) - схвалені науково-методичною радою ПОІППО та занесені до картотеки передового педагогічного досвіду інституту.

Методичні посібники: «Візуалізація навчального матеріалу на уроках історії» (учитель Смаль Л.І., ЗЗСО №4) та «Діяльнісний підхід до формування соціальної компетентності та продуктивної творчості на уроках зарубіжної літератури» (учитель Кравчук В.І., спеціалізована школа №6) – отримали високу оцінку науково-методичної ради.

Протягом атестаційного періоду в закладах освіти Лубенської ТГ проведено творчі звіти педагогів, творчі портрети, майстер-класи, тренінги, презентації власного досвіду, відкриті уроки, виховні заходи та заняття.

Педагогічні працівники, які атестувались у 2021 році, безперервну післядипломну освіту здобували при ПОІППО за денною, очно-заочною та дистанційною формами навчання, на короткотермінових курсах, а також за дистанційними технологіями в on-line режимі. Атестовані були активними учасниками різноманітних сертифікованих заходів: освітніх вебінарів, АТМУ, науково-практичних конференцій, форумів, педагогічних студій, круглих столів, тренінгів, інноваційних проєктів.

Питання організації атестації в закладах освіти вивчались адміністрацією та атестаційними комісіями І рівня. Зокрема, відвідувались уроки та виховні заходи, проводились співбесіди з атестованими, аналізувалась результативність освітньої діяльності, самоосвіта атестованих, курсова перепідготовка, перевірялась атестаційна документація. У ході підготовки до атестації надавалась практична допомога.

Досвід роботи педагогів, які атестувались на вищу категорію та присвоєння педагогічних звань, занесено до картотеки передового педагогічного досвіду ПОІППО та ЦПРПП.

Разом з тим, у педагогічних колективах недостатня увага приділяється опрацюванню Типового положення , тому не всі педагоги добре орієнтуються у вимогах щодо атестації, не знають свої права й обовʼязки в процесі атестації. Також зустрічаються випадки недосконалого узагальнення вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються. Є порушення в оформленні атестаційної документації та висновків атестаційних комісій І рівня.

Виходячи із зазначеного вище,

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти Лубенської ТГ:

1.1. Проаналізувати підсумки атестації 2021 року на педагогічних радах.

1.2.Усіляко сприяти професійній самореалізації педагогів, активізації їхньої творчої діяльності, створити необхідні умови для надання атестованими працівниками якісних освітніх послуг.

1.3. Удосконалювати систему обʼєктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до Положення про атестацію, критеріїв та показників результативності педагогічної діяльності, застосовуючи різноманітні методики експертизи їх професійної діяльності.

1.4. Забезпечувати чітке дотримання алгоритму рекомендацій для учасників атестаційного процесу «Порядок оформлення та подачі матеріалів претендентів на присвоєння педагогічних звань» на розгляд науково-методичною радою ПОІППО.

1.5. Забезпечувати педагогічних працівників, які атестуються, проходженням курсів підвищення кваліфікації відповідно до замовлень закладів освіти.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора ЦПРПП Січкар Н.А.

Начальник Управління освіти Мирослав КОСТЕНКО